AVÍS LEGAL

Li donem la benvinguda al web de Les Vinyes Restaurant (marca comercial de Menjars Adamuz, S.L., d'ara endavant simplement referida com Les Vinyes) i li agraïm el teu interès per llegir les condicions legals d'aquesta web.

 

Som conscients que aquest tema pot no ser el seu preferit, però és important que conegui tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

 

Les Vinyes, com a empresa responsable d'aquesta web, es compromet a processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

 

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Dades del Responsable

 

 • Identitat del responsable: Antonio Adamuz Soldado

 • Nom comercial: Les Vinyes Restaurant

 • Nom fiscal: Menjars Adamuz, S.L.

 • NIF / CIF: B64867989

 • Direcció: Francesc Pujols, 4, 08760 - Martorell, Barcelona

 • Correu electrònic: info[arroba]lesvinyesrestaurant.com.

 • Activitat: Restaurant, serveis de restauració i hostaleria

Condicions generals d'ús

 

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de Les Vinyes, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, lesvinyesrestaurant.com i / o lesvinyesrestaurant.net ( "l'usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal lesvinyesrestaurant.com i / o lesvinyesrestaurant.net

 

Dades personals que recollim i com ho fem

 

Llegir Política de Privacitat.

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

 

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítims titulars;

 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels nostres com legítims titulars;

 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització del web de Les Vinyes l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de les Vinyes o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal web lesvinyesrestaurant. com i / o lesvinyesrestaurant.net o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

 

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, les Vinyes no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

 

Mesures de seguretat

 

Les dades personals comunicades per l'usuari a les Vinyes poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a les Vinyes, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

 

La comunicació entre els usuaris i les Vinyes utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

Reclamacions

 

Les Vinyes informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.


L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamacions o remetent un correu electrònic: info[arroba]lesvinyesrestaurant.com indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seva reclamació.


L'usuari / client podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info[arroba]lesvinyesrestaurant.com o bé per correu postal dirigit a: Les Vinyes Restaurant, Francesc Pujols, 4, 08760 - Martorell, Barcelona, ​​si ho desitja , mitjançant el següent formulari de reclamació:

 

A l'atenció de: Antonio Adamuz Soldado

 

Les Vinyes Restaurant

Francesc Pujols, 4, 08760 - Martorell, Barcelona

Correu electrònic: info[arroba]lesvinyesrestaurant.com


Nom de l'usuari:

Domicili de l'usuari:

eMail de l'usuari:

Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):

Data:
Motiu de la reclamació:

 

Plataforma de resolució de conflictes

 

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de les Vinyes

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Les Vinyes L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

 

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Les Vinyes indicant:

 

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web de Les Vinyes proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 

 • Eines. 

 • Contingut d'altres webs.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. Les Vinyes no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l'usuari per accés a aquests enllaços.

 

Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l'usuari.

 

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

 

L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal lesvinyesrestaurant.com i / o lesvinyesrestaurant.net haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de les Vinyes L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre les Vinyes i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de les Vinyes dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

Les Vinyes no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;

 • L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

 

Amb caràcter general les relacions entre les Vinyes amb els usuaris dels seus serveis, telemàtics o no, presents o no en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

 

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal lesvinyesrestaurant.com i / o lesvinyesrestaurant.net, si us plau dirigiu-vos a info[arroba]lesvinyesrestaurant.com

 

 

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 04/03/2021.

Opina  |  Comparteix

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black TripAdvisor Icon

#LesVinyes & #LV

Tel: 93 775 5845   |   616 648 354

Email: info @ lesvinyesrestaurant . com

iPresence © 2021. Created for Restaurant Les Vinyes